در مواقع اضطراری شما میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

 • پشتیبانی شرکت ماهواره ای ثریا

تماس با شماره ۱۰۰ ۱۰۰ از شبکه ثریا

تماس با شماره ۰۰۸۸۲۱۶۱۰۰۱۰۰ از شبکه های دیگر

 • پشتیبانی شرکت ارتباطات تلفن آسیا

                                 تماس با شماره های

گروه پشتیبانی                  ۸۵۱۷۸۸۷ ۹۳۵ ۹۸+

گروه فنی                      ۸۵۱۶۸۶۸ ۹۳۵ ۹۸+

گروه فروش                    ۳۸۰۰۶۷۶ ۹۳۵ ۹۸+

ارسال ایمیل به آدرسهای  support@IranThuraya.com , technical@IranThuraya.com

پشتیبانی در مواقع

اضطراری

تعرفه ها

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MARINE

M2M

AERO

LEGACY

 • Thuraya IP
 • Thuraya PCO
 • SatSleeve for iPhone
 • SatSleeve for Android
 • Thuraya XT
 • Thuraya XT-DUAL
 • SDR Fixed - FLANGE
 • HDR HELI
 • HDR Fixed - FLANGE
 • HDR Fixed - ARINC
 • SDR HELI
 • SDR Fixed - ARINC